Cong House

Thông tin dự án:

  • Chủ đầu từ: Lê Chí Công
  • Địa chỉ: Phạm Văn Bạch - Đà Nẵng
  • Diện tích: 300 m2

Album ảnh dự án

0905 970 390