Villa Mr. Dat

 • Lê Tấn Đạt
 • Lê Bá Trinh - Q.Hải Châu - TP. Đà Nẵng
 • 450m2
 • Living Room/ Phòng Khách

  Villa Mr. Dat
 • Living Room/ Phòng Khách

  Villa Mr. Dat
 • Living Room/ Phòng Khách

  Villa Mr. Dat
 • Kitchen Room/ Bếp

  Villa Mr. Dat
 • Kitchen Room/ Bếp

  Villa Mr. Dat
 • Kitchen Room/ Bếp

  Villa Mr. Dat
 • Dining Room/ Phòng Ăn

  Villa Mr. Dat
 • Bedroom 01/ Phòng Ngủ 01

  Villa Mr. Dat
 • Bedroom 01/ Phòng Ngủ 01

  Villa Mr. Dat
 • Toilet 01

  Villa Mr. Dat
 • Bedroom Master/ Phòng Ngủ Master

  Villa Mr. Dat
 • Bedroom Master/ Phòng Ngủ Master

  Villa Mr. Dat
 • Toilet 02

  Villa Mr. Dat
 • Changing Room 01/ Phòng Thay Đồ 01

  Villa Mr. Dat
 • Changing Room/ Phòng Thay Đồ

  Villa Mr. Dat
 • Bedroom 02/ Phòng Ngủ 02

  Villa Mr. Dat
 • Bedroom 02/ Phòng Ngủ 02

  Villa Mr. Dat
 • Changing Room 02/ Phòng Thay Đồ 02

  Villa Mr. Dat
 • Toilet 03

  Villa Mr. Dat
 • Family Room

  Villa Mr. Dat
 • Family Room

  Villa Mr. Dat
 • Family Room

  Villa Mr. Dat
 • Bedroom 04/ Phòng Ngủ 04

  Villa Mr. Dat
 • Bedroom 04/ Phòng Ngủ 04

  Villa Mr. Dat
 • Toilet 04

  Villa Mr. Dat
 • Altar Room/ Phòng Thờ

  Villa Mr. Dat
 • Terrace/ Sân Thượng

  Villa Mr. Dat
 • Terrace/ Sân Thượng

  Villa Mr. Dat
 • Perspective/ Phối Cảnh

  Villa Mr. Dat
Thanks for watching!