Thuy House

 • Phạm Thị Thúy
 • Lê Quý Đôn_ Quận Hải Châu_TP. Đà Nẵng
 • 190m2
 • Living Room/ Phòng Khách

  Thuy House
 • Living Room/ Phòng Khách

  Thuy House
 • Living Room/ Phòng Khách

  Thuy House
 • Kitchen Room/ Bếp

  Thuy House
 • Kitchen Room/ Bếp

  Thuy House
 • Kitchen Room/ Bếp

  Thuy House
 • Bedroom Master/ Phòng Ngủ Master

  Thuy House
 • Bedroom Master/ Phòng Ngủ Master

  Thuy House
 • Bedroom 01/ Phòng Ngủ 01

  Thuy House
 • Bedroom 01/ Phòng Ngủ 01

  Thuy House
 • Bedroom 02/ Phòng Ngủ 02

  Thuy House
 • Bedroom 02/ Phòng Ngủ 02

  Thuy House
 • Toilet

  Thuy House
Thanks for watching!