Khách Sạn K- Dragon

 • Công ty CP Kim Trọng Thúy
 • Trần Đức Thọ
 • 3400m2
 • Phối Cảnh Ngoại Thất

  Khách Sạn K- Dragon
 • Nội Thất Sảnh

  Khách Sạn K- Dragon
 • Khách Sạn K- Dragon
 • Nội Thất Sảnh

  Khách Sạn K- Dragon
 • Nội Thất Phòng

  Khách Sạn K- Dragon
 • Phòng Ăn

  Khách Sạn K- Dragon
 • Phòng Ăn

  Khách Sạn K- Dragon
Thanks for watching!