Tại sao xây nhà nên cần có tư vấn giám sát xây dựng?

Tại sao xây nhà nên cần có tư vấn giám sát xây dựng?

by metta |11/08/2019 | Cẩm nang xây nhà

Trong quá trình thi công và xây dựng một công trình thì công tác đóng vai trò quan trọng nhất ảnh hưởng đến toàn bộ chất lượng công trình xây dựng chính là tư vấn giám sát.

 • Công trình thi công an toàn.
 • Đảm bảo chất lượng trong quá trình sử dụng.
 • Tiết kiệm chi phí xây dựng.
 • Đảm bảo tiến độ thời gian thực hiện.

Vai trò và trách nhiệm của công tác tư vấn giám sát xây dựng

 • Giám sát quản lý tiến độ thi công
 • Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng thi công
 • Kiểm tra nhà thầu thi công theo đúng bản vẽ, hợp đồng, dự toán đã được chủ đầu tư phê duyệt
 • Làm việc với nhà thầu thi công và nhà thầu thiết kế điều chỉnh bản vẽ theo yêu cầu thay đổi của chủ đầu tư
 • Chịu trách nhiệm quản lý khối lượng nhà thầu thi công
 • Tư vấn vật tư và vật liệu hoàn thiện cho chủ đầu tư
 • Kiểm soát khối lượng phát sinh của nhà thầu
 • Tư vấn chủ đầu tư soạn thảo hợp đồng giao thầu thi công
 • Báo cáo tiến độ và công việc giám sát cho chủ đầu tư
Share this post:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0905 970 390