Thông tin dự án:

  • Chủ đầu từ: Công ty CP Kim Trọng Thúy
  • Địa chỉ: Trần Đức Thọ
  • Diện tích: 3400 m2

Album ảnh dự án

0905 970 390