VỀ CHÚNG TÔI

NGƯỜI SÁNG LẬP: LÊ HỮU PHƯỚC

Metta thành lâp ngày 9 tháng 7 năm 2016

Với tiêu chí luôn tuyển dụng nhân sự có chuyên môn cao, chúng tôi có nhiều kinh nghiệm thiết kế kiến trúc, nội thất và xây dựng.
Metta luôn ưu tiên hàng đầu vấn đề phát triển đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao và chuyên viên thiết kế sáng tạo.

0905 970 390