Thông tin dự án:

  • Chủ đầu từ: Nguyễn Quang Trung
  • Địa chỉ: Euro Villa 2, Hòa Xuân, Tp. Đà Nẵng
  • Diện tích: 500 m2

Album ảnh dự án

0905 970 390