Thông tin dự án:

  • Chủ đầu từ: Bùi Trung Kiên
  • Địa chỉ: Khu Dân Cư Phước Lý, Hòa Minh, Tp.Đà Nẵng
  • Diện tích: 250 m2

Album ảnh dự án

0905 970 390