Villa Mrs.Thuy

Thông tin dự án:

  • Chủ đầu từ: Trần Thị Thúy
  • Địa chỉ: Thị Trấn Lao Bảo - Tỉnh Quảng Trị
  • Diện tích: 280 m2

Album ảnh dự án

0905 970 390