Thông tin dự án:

  • Chủ đầu từ: Lê Thị Trang
  • Địa chỉ: Đông Hà, Quảng Trị
  • Diện tích: 250 m2

Album ảnh dự án

0905 970 390