Thông tin dự án:

  • Chủ đầu từ: Chị Hằng
  • Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  • Diện tích: 500 m2

Living Room/ Phòng Khách
Villa Mrs. Hang
Dining Room/ Phòng Ăn
Villa Mrs. Hang

Kitchen Room/ Bếp
Villa Mrs. Hang

Bedroom 01/ Phòng Ngủ 01

Villa Mrs. Hang

Bedroom 01/ Phòng Ngủ 01

Villa Mrs. Hang

Bedroom 01/ Phòng Ngủ 01

Villa Mrs. Hang

Bedroom Master/ Phòng Ngủ Master

Villa Mrs. Hang

Bedroom Master/ Phòng Ngủ Master

Villa Mrs. Hang

Toilet 01

Villa Mrs. Hang

Toilet 01

Villa Mrs. Hang

Bedroom 02/ Phòng Ngủ 02

Villa Mrs. Hang

Bedroom 02/ Phòng Ngủ 02

Villa Mrs. Hang

Family Room/ Sinh Hoạt Chung

Villa Mrs. Hang

Family Room/ Sinh Hoạt Chung

Villa Mrs. Hang

Album ảnh dự án

0905 970 390