Chị Lan – Hải Châu,Đà Nẵng

Thông tin dự án:

  • Chủ đầu từ: Trần Thị Ngọc Lan
  • Địa chỉ: Hàn Thuyên, quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • Diện tích: 435 m2

Album ảnh dự án

0905 970 390