TINH HOUSE

Thông tin dự án:

  • Chủ đầu từ: Nguyễn Thị Tình
  • Địa chỉ: Đà Sơn, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
  • Diện tích: 160 m2

Album ảnh dự án

0905 970 390