Thông tin dự án:

  • Chủ đầu từ: Nguyễn Gia Lộc
  • Địa chỉ: Khu Nhà máy A32, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Album ảnh dự án

0905 970 390