Thông tin dự án:

  • Chủ đầu từ: Lan house
  • Địa chỉ: K34/15 Lê Lai Đà nẵng

Diện tích dất: 51m2

Diện tích sàn: 204m2

Tầng 4

Album ảnh dự án

0905 970 390